Friday, May 25, 2012

SEO

SeO technique-
Apa yang penting adalah objective memudahkan perlawat mencari link dalam web kita supaya mereka menjumpai matlamat carian mereka.
So pasangkan niat kita supaya web kita ini membantu pengguna lain mencari informasi yang diingini.
Salah satu lagi ialah apakah tujuan kita menggunakan ICT? mencari maklumat bergunakan?
Oleh itu tajamkan kemahiran kita dalam proses pencarian maklumat dengan pencarian keyword dan kajian keyword.
Ini adalah pendapat penulis mengenai SEO(search engine optimization)